Skriv ut
OSLO PARK OG HAGE A/S
Tlf.:  90 68 41 42 E-post:   pal@osloparkoghage.no
 
 

Trefelling

Pål A Lindland har skogbruksutdannelse fra Sønsterud skogskole på Flisa, og har jobbet 2 år på heltid som tømmerhugger for Nedre Glommen Skogeierforening.

Prikkfelling av trær mellom strømtråder og bygninger er blant de oppgaver jeg er god på. Men når det er mest hensiktsmessig så kan kranbil, lift eller klatrekyndige kollegaer leies inn.

Oslo Park og Hage a/s er ansvarsforsikret for skader opp til 10 mill. kr.
Furutre før felling. Furuset
Før felling ......
Etter felling - her var det ikke mye å gå på
....og etter
Grantrær før felling. Røa
Før felling ......
og her-  ferdig slakta.
....og etter
Trefelling med tømmerkran
Felling med tømmerkran
Stein Østengen i aksjon
Felling ovenfra